WROSTJA

EKOGLASS

Zamówienia publiczne

Raporty OKIS

Konkursy

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek

Dolnośląski Festiwal Artystyczny

Spotkania wyszehradzkie

WTWC


DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (DFA OKiS) • Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Piotr Borkowski

 • Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Igor Wójcik

 • Dyrektor Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS - Bronisław Kowalewski

 • Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS - Agnieszka Chodysz


 • Dolnośląski Festiwal Artystyczny jest częścią Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

  Jednym z głównych zadań Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego jest budowanie na Dolnym Śląsku sprzyjającego klimatu dla rozwoju twórczych kontaktów między najbardziej interesującymi artystami naszego regionu oraz sąsiednich regionów i krajów.

  Misję Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego można określić w haśle: Dolny Śląsk miejscem spotkań i ekspansji sztuki.

  Specyfiką Festiwalu jest przestrzeganie zasady, by każda wyprodukowana wystawa była prezentowana poprzez ciąg ekspozycji: na Dolnym Śląsku, w kraju i za granicą. Ekspozycjom zazwyczaj towarzyszy obszerny i atrakcyjny katalog.

  DFA promuje artystów, którzy nie tylko mają znakomite osiągnięcia twórcze, ale także są wyrazistymi osobowościami, skupiającymi wokół siebie kręgi zainteresowane ich indywidualną koncepcją sztuki. Chcemy by stworzyli oni w ramach Festiwalu żywe i aktywne środowisko, prowadzące intensywną wymianę doświadczeń artystycznych.

  Naszym zadaniem jest także wynajdywanie dolnośląskich osobowości, artystów którzy dotychczas nie byli dostatecznie rozpropagowani i docenieni.

  Standardowe formy działania w postaci wystaw, katalogów i innych publikacji, wymagają w naszym zamyśle szczególnego dopełnienia działaniami o charakterze festiwalowym, odbywającymi się na zasadzie osobistych spotkań, jak: plenery, warsztaty, sympozja, dyskusje, spotkania autorskie, dyskusje, projekcje filmowe, itp.

  Dolnośląski Festiwal Artystyczny to także atrakcyjna oferta obejmująca: sponsoring, pozyskiwanie funduszy i grantów na wspólne przedsięwzięcia, oprawę medialną, patronaty, wkład finansowy, logistykę, koordynację organizacji wystaw w całym kraju, promocję partnerów w całym kraju i poza jego granicami poprzez: banery i tablice reklamowe, informacje medialne, wydawnictwa.

  Dolnośląski Festiwal Artystyczny przekształcił się w 2003 roku z Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, który powstał w 1999 z inicjatywy Igora Wójcika, dyrektora artystycznego Festiwalu do 2003 roku. Obecnie dyrektorem DFA jest Bronisław Kowalewski. W obecnym kształcie jest projektem autorskim Bronisława Kowalewskiego, Piotra Borkowskiego i Igora Wojcika. Organizatorem, właścicielem znaku i loga DFA jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) - instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

  DFA realizuje swój program przy współpracy najważniejszych instytucji artystycznych, zajmujących się popularyzacją sztuki współczesnej na Dolnym Śląsku, w kraju i zagranicą.

  Festiwal objęty jest patronatem Marka Łapińskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

  W swoim założeniu ma charakter permanentny.

  Artyści:

  • Adam Abel

  • Marco Ambrosi

  • Ewa Andrzejewska

  • Andrzej Awsiej

  • Mirosław Bałka

  • Andrzej P. Bator

  • Krzysztof Bednarski

  • Piotr Błażejewski

  • Urszula Broll - Urbanowicz

  • Ewa Ciepielowska

  • Krystyna Cybińska

  • Zbigniew Maciej Dowgiałło

  • Andrzej Dudek - Dürer

  • Aleksander Dymitrowicz

  • Mirosław Filonik

  • Arno Fisher

  • Zbigniew Frączkiewicz

  • Waldemar Major Frydrych

  • Marek Gardulski

  • Barbara Gębczak - Janas

  • Ewa Granowska

  • Anna Gruszczyńska

  • Ryszard Grzyb

  • Bożena Grzyb-Jarodzka

  • Wiesław Hudon

  • Reiko Imoto

  • Marek Janiak

  • Paweł Jarodzki

  • Jerzy Kapłański

  • Marek Kijewski

  • Kostas Kiritsis

  • Grzegorz Klaman

  • Andrzej Klimczak - Dobrzaniecki

  • Leszek Knaflewski

  • Piotr Komorowski

  • Bogdan Konopka

  • Jerzy Kosałka

  • Jerzy Kołacz

  • Piotr Komorowski

  • Paweł Kowalewski

  • Magdalena i Andrzej Kucharscy

  • Romuald Kutera

  • Andrzej Kwietniewski

  • Andrzej J. Lech

  • Janusz Leśniak

  • Jerzy Lewczyński

  • Tomasz Machciński

  • Andrzej Egon Miastkowski

  • Eugeniusz Mincie

  • Piotr Młodożeniec

  • Jarosław Modzelewski

  • Natalia LL

  • Zdzisław Nitka

  • Janusz Nowacki

  • Patrycja Orzechowska

  • Darek Orwat

  • łodzimierz Pawlak

  • Piotrowska

  • Paulina Pokorny-Ziemba

  • Jacek Ponton Jankowski

  • Józef Robakowski

  • Marek Rogulski

  • Adam Rzepecki

  • Stanisław Sielicki

  • Krzysztof Skarbek

  • Marek Sobczyk

  • Paweł Susid

  • Eugeniusz Szczudło

  • Anna Szpakowska - Kujawska

  • Andrzej Świetlik

  • Wojciech Tracewski

  • Jerzy Truszkowski

  • Lech Twardowski

  • Jolanta i Marek Wagnerowie

  • Andrzej Makary Wielogórski

  • Ryszard Woźniak

  • Wojciech Zawadzki

  • Paweł Żak

  • GRUPPA

  • WSPÓLNOTA LEEEŻEĆ

  • TOTART

  • LUXUS

  • NEUE BIERIEMIENNOST

  • KOŁO KLIPSA

  • ŁÓDŹ KALISKA